KOŁA ŁAŃCUCHOWE

Koła łańcuchowe przypominają swoją budową wieniec, dzięki czemu dopasowane są do łańcucha, który z nim współpracuje. Koła łańcuchowe stworzone do pracy z łańcuchami drabinkowymi (rolkowym, tulejkowym, sworzniowym), podlegają znormalizowanym zasadom. Podstawowy wyznacznik łańcuchów drabinkowych to podziałka łańcucha p.

Wymiary łańcucha i wieńca koła łańcuchowego zależą od podziałki i średnicy sworznia, rolki i tulejki. Wymiary dla kół do łańcuchów sworzniowych określa się  PN-73/M-84181, a do łańcuchów tulejkowych i rolkowych PN-73/M-84161.