Podajnik taśmowy to rozwiązanie pozwalające na sprawny i wygodny transport towarów. Bez sprawnie funkcjonującego systemu taśmociągów niemożliwe byłoby sprawne funkcjonowanie wielu współczesnych zakładów produkcyjnych oraz przemysłu wydobywczego. Jak podajnik taśmowy może usprawnić funkcjonowanie sortowni odpadów i obniżyć koszty recyklingu?

Czas i przestrzeń to pieniądze. Dobrze o tym wiedzą firmy transportowe i właściciele powierzchni magazynowych, ale także wszelkie zakłady produkcyjne. Żeby działać efektywnie, muszą one mieć pod kontrolą tempo i ilość przetwarzanych przez siebie towarów. Sortownie odpadów oraz punkty recyklingu wcale się od nich nie różnią. Bez trudu mogą też zoptymalizować koszty swojego funkcjonowania, stosując podajniki taśmowe. Jak to zrobić?

Jak wygląda podajnik taśmowy?

Prosty podajnik taśmowy to kilkumetrowy taśmociąg, który ma za zadanie przetransportować produkt z miejsca załadunku do wyładunku. Przesuwanie się produktów lub sypkiego materiału może następować po linii prostej na jednym poziomie, lub łączyć punkty znajdujące się na różnych wysokościach. Transport taki jest bezpieczny i może być kontrolowany przez zarządzanie zasilaniem, które wprawia w ruch całą konstrukcję.

Podajnik taśmowy swoją powierzchnię transportową ma utworzoną z taśmy przewleczonej pomiędzy ruchomymi walcami, które zamocowane są na stelażu podajnika.

Niezależnie od materiału, z którego wykonana jest taśma (może być to bawełna, metalowe tarcze lub tworzywo sztuczne) jest ona wprawiana w ruch przez obracające się rolki połączone systemem łańcuchów napędowych oraz przenośnikowych z zasilaniem.

Dzięki temu zarządzanie tempem transportu oraz bezpieczne przemieszczanie się produktu może być w pełni zautomatyzowane i kontrolowane. Taśmociągi bardzo często są stosowane na liniach produkcyjnych, gdzie przy okazji transportu materiał jest też w zaplanowany sposób przerabiany. Przesuwające się w równym tempie na taśmie może być oczyszczany, kontrolowany pod względem wagi, składu, a także łączony z automatycznie dostarczanym podzespołem.

Podajnik taśmowy: sposób wykorzystania przy sortowaniu śmieci i recyklingu

W sortowniach odpadów oraz zakładach recyklingu systemy podajników taśmowych pozwalają na automatyzację. Gwarantuje ona zwiększenie bezpieczeństwa i ogromne skrócenie czasu pracy. Dostarczona na taśmę podajnika masa może być sprawnie segregowana przez człowieka, ale także poddawana czyszczeniu i automatycznie bardzo dokładnie podzielona na pożądane frakcje.

Podajnik taśmowy można wyposażyć na całej jego linii lub tylko w newralgicznych punktach w odpowiednie czujniki, które wykluczą elementy o wskazanych właściwościach.

Dzięki temu nawet z biomasy dostępne jest odzyskiwanie zabłąkanych w niej elementów metalowych lub wykluczenie z papieru odpadów zamoczonych i niezdatnych do recyklingu. Wstępnie wyselekcjonowane odpady na przenośnikach taśmowych można precyzyjnie oddzielać pod względem przydatności do dalszego przetworzenia i nawet je mu podawać.

Dzięki temu sortowanie mogą ograniczyć magazynowanie odpadów oraz zabezpieczyć się przed przyjmowaniem tych niebezpiecznych lub niemożliwych do przetworzenia. Ich transport może od razu trafiać na linię produkcyjną, gdzie będzie sukcesywnie poddawany coraz dokładniejszej selekcji. Przy odpowiednim zaplanowaniu konstrukcji i trasy systemu podajników taśmowych wykluczenie z materiału zanieczyszczeń, których zakład przyjąć nie może lub określenie jego rzeczywistej masy jest szybkie i niekłopotliwe.

Z masy odpadów, które trafiają na podajnik taśmowy, można oddzielać konkretne frakcje metodami mechanicznymi, chemicznymi oraz wizualnymi aż do momentu pozyskania tylko tych elementów, które można przekazać do recyklingu lub sprawnie przeprowadzić go u siebie.

Odpowiednie zaprojektowanie wybranych fragmentów podajnika taśmowego tak, aby mógł on funkcjonować w wysokich temperaturach lub dużej wilgotności, jest tylko kwestią odpowiedniego doboru materiałów.

Tak na dobrą sprawę nie ma większych ograniczeń co do tego, jakim zabiegom poddawane są odpady na podajniku taśmowym. Identyczne konstrukcje usprawniają pracę w hutach, przemyśle wydobywczym i chemicznym. Systemy podajników taśmowych w takich miejscach rzadko są wymieniane, choć stosowane są w niezwykle trudnych warunkach. Na podobną trwałość dedykowanych rozwiązań można liczyć także w zakładach recyklingu oraz sortowniach odpadów. Wciąż zmieniające się technologie można implementować właściwie bez końca.

Modernizacja linii transportowej zbudowanej z podajników taśmowych do wymagań potrzebnej technologii to tylko wymiana taśmy i kilku podzespołów w wybranym fragmencie infrastruktury. Pozwala to na szybkie i tanie zwiększenie możliwości sortowni oraz zakładów recyklingu dokładnie wtedy, kiedy jest to najbardziej opłacalne.

Jak zamówić odpowiedni podajnik taśmowy dla sortowni lub zakładu recyklingu?

Podajniki taśmowe, które sprawdzą się w branży recyklingu i segregacji odpadów muszą być projektowane na zamówienie. Oczywiście, jest pewna pula rozwiązań uniwersalnych i można kupić gotowy podajnik taśmowy, na którym następować ma oczyszczanie wodą, ale nie zawsze będzie można  zamontować  go w warunkach konkretnego zakładu przetwarzania odpadów.

Najwięcej korzyści z zastosowania podajników taśmowych osiąga się, jeśli są to rozwiązania na wymiar. Zupełnie innego standardu będzie potrzebowała sortowania, którą interesują tylko odpady z tworzyw sztucznych, a innego ta, która przekazuje do recyklingu odpady budowlane. Różne też mogą być koszty inwestycji w zastosowanie podajników taśmowych, ale bardzo często można ją zaplanować na wiele miesięcy i wprowadzać usprawnienia stopniowo.