Przenośnik taśmowy to popularny sposób zautomatyzowania transportu produktów na krótkich i średnich dystansach. Pozwala ograniczyć udział człowieka na wielu etapach produkcji oraz kontrolować jej tempo. Wydaje się, że montaż przenośnika taśmowego musi oznaczać czysty zysk. Jak powinien być zbudowany przenośnik, aby spełniał Twoje potrzeby, a jego wykorzystywanie było bezpieczne i opłacalne?

Przenośnik taśmowy: schemat dla budowniczych

Zadaniem przenośnika taśmowego jest transport materiału pomiędzy punktami, które znajdują się w na linii jego taśmy. Aby zrealizować ten cel, może być urządzeniem o różnym skomplikowaniu konstrukcyjnym.

Zupełnie inaczej będą wyglądały szczegóły budowy przenośnika taśmowego wykorzystywanego w szybach górniczych, inaczej urządzenia używanego przez sadowników do transportu zbiorów w terenie.

Niezależnie od tego jak długi ma być przenośnik taśmowy i jakiego rodzaju materiał chcesz przy jego użyciu transportować, istnieje kilka elementów, które pozostają niezmienne:

 • stelaż,
 • walec (bęben) napędowy,
 • walec (bęben) zwrotny,
 • taśma transportowa,
 • silnik,
 • system łańcuchów napędowych i przenośnikowych.
przenośnik taśmowy: schemat

Każdy przenośnik taśmowy musi posiadać stelaż, na którym montowane są obracające się walce (bębny). Jeden z walców powinien pełnić rolę napędowego, a drugi zwrotnego. Pomiędzy nimi należy przewlec taśmę transportową.

Aby konstrukcja stała się ruchoma i efektywna, powinna zostać wyposażona w odpowiednie zasilanie i system łańcuchów napędowych oraz przenośnikowych. Te pierwsze są niezbędne, aby energia z silnika została przełożona na ruch walców wiodących taśmę. Wykorzystanie łańcuchów przenośnikowych pomiędzy walcami a taśmą stabilizuje pracę, zwiększa możliwości nośne taśmy i przedłuża żywotność podzespołów.

Przenośnik taśmowy: budowa. Wskazówki

Bardzo często amatorskie konstrukcje przenośników taśmowych pomijają łańcuchy przenośnikowe. Ich autorom wydaje się, że maszyna transportowa, która będzie działała z niewielką prędkością i o zasięgu kilku metrów może bez problemu działać tylko w oparciu o taśmę przesuwającą się po ruchomych walcach. W efekcie używają przenośnika taśmowego, którego stanu technicznego nigdy nie mogą być pewni i bardzo niebezpiecznego.

Nawet najlepszej jakości taśma transportowa, choćby wzmocniona nicią stalową, musi być prowadzona po łańcuchach przenośnikowych. Ograniczają one tarcie i skutecznie powstrzymują taśmę przed przecieraniem oraz niekontrolowanym przesuwaniem na boki.

Ustawienie taśmy transportowej prostopadle do obracających się walców to jeden z wymogów bezpiecznego użytkowania przenośnika taśmowego.

Musi ona znajdować się w stabilnej pozycji przez cały czas pracy urządzenia i jakiekolwiek odchylenie powinno oznaczać natychmiastowe zatrzymanie transportu.

Łańcuchy w przenośniku taśmowym to także dobry wyznacznik stanu technicznego urządzenia. Sprawdzenie całej taśmy transportowej i poszczególnych podzespołów może być niebezpieczne, bo wymaga uruchomienia przenośnika. Jeśli przed dostarczeniem zasilania operator sprawdzi tylko stan łańcuchów, zagrożenie awarią jest dużo mniejsze.

Pomijając już tę oczywistość, że łańcuch, który uległ uszkodzeniu podczas pracy przenośnika taśmowego, tylko zakłóci jego pracę. Taśma, która pęka w trakcie transportu materiałów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla znajdujących się w jej pobliżu ludzi i przenoszonych produktów.

przenośnik taśmowy

Przenośnik taśmowy: przepisy BHP. O tym warto pamiętać!

Przepisy BHP, które należy mieć na uwadze pracując z przenośnikiem taśmowym, reguluje Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników. Zgodnie z nimi:

 • zalecane jest zdalne zarządzanie pracą i konserwacja przenośnika taśmowego
 • praca przenośnika taśmowego powinna być monitorowana w czasie rzeczywistym
 • operator przenośnika taśmowego musi być przeszkolony do pracy z urządzeniem
 • silnik, łańcuchy napędowe i przenośnikowe powinny być izolowane osłonami, ale dostępne do bieżących kontroli oraz konserwacji
 • bezpośrednie naprawy oraz przegląd powinny być wykonywane przy odłączonym zasilaniu.

Projektując i montując przenośnik taśmowy, nie można jednak zapominać o wymogach bezpieczeństwa pracy w konkretnej branży i warunkach. Kluczowe potrafią być detale, takie jak odpowiedni materiał taśmy transportowej lub rodzaj metalu, z którego wykonany jest stelaż i łańcuchy przenośnikowe.

Czasem warto zainwestować w doposażenie przenośnika  w funkcję oczyszczania taśmy lub odpowiednie jej dociążenie. Rozwiązań jest mnóstwo i ograniczenia zazwyczaj można pokonać dzięki pomysłowości konstrukcji i odpowiednim obliczeniom materiałowym.

Jeśli nie jesteś pewien czy przenośnik taśmowy jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, skorzystaj ze wsparcia specjalistów.

CZYTAJ TAKŻE: Toczenie CNC: jak znaleźć dobrą firmę do zlecenia? >>>