wypalanie plazmowe i tlenowe

Wypalanie plazmowe i tlenowe

Do cięcia blach możemy zastosować następujące metody: plazmową, tlenową, albo plazmowo-tlenową.

Najczęściej stosowaną technologią jest plazmowo-tlenowa, ponieważ zapewnia ona szybkie cięcie różnego rodzaju metali.

Czym różnią się pozostałe dwa systemy cięcia?

Wypalanie plazmowe

Wypalanie plazmowe polega na cięciu blach ze stali miękkich, dzięki zastosowaniu skoncentrowanego łuku plazmowego (łuk między elektrodą a materiałem obrabianym). Dopuszczalna grubość blachy, pozwalająca uzyskać odpowiednią jakość krawędzi (zależnie od prądu cięcia), musi się być w granicy od 6 mm do 40 mm.
Plazma jest zorientowaną materią, przypominającą gaz. Nazywa się ją czwartym stanem materii (cząstki naładowane elektrycznie lub obojętnie). Plazma ma zdolność przewodzenia prądu elektrycznego, ale ze wzrostem temperatury jej opór jest niższy. Cięcie plazmą to wytapianie metalu silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym, posiadającym dużą energię kinetyczną.
Zaletą tego procesu jest szybkość wypalania, przewyższająca kilkakrotnie cięcie tlenowe. Przy dobrej jakości wypalaniu, ma ona wpływ na krawędzie ciętych elementów. Metoda plazmowa nie podgrzewa, ani nie nadpala cienkiego materiału, tylko pozwala na szybkie przebicie blach.

 

Wypalanie tlenowe

System tlenowy (nazywany też gazowym) to najstarsza metoda cięcia miękkich stali. Czynność ta wygląda następująco: materiał doprowadzany jest do temperatury zapłonu, a potem do spalenia i pozbycia się płynnych tlenków metalu, poprzez strumień gazowy, napędzany wysokim ciśnieniem.Określone proporcje tlenu z palnym gazem umożliwiają równe i prostopadłe cięcie blach. W przeciwieństwie do cięcia plazmowego, cięcie tlenowe sprawia, że na dolnej krawędzi obrabianego obiektu pozostaje trochę żużlu, a krawędź górnej zostaje zaokrąglona (przez działanie promieni podgrzewających). Dzięki temu, powierzchnie po wypalaniu tlenowym mogą być zastosowane bez kolejnej obróbki.
Najważniejszą zaletą wypalania tlenowego jest cięcie bardzo grubych blach (do 300 mm), nie rezygnując przy tym z dobrej jakości. Krawędzie obrabianych blach są prostopadłe, ale jest też możliwe cięcie tlenowe pod różnym kątem.