frezowanie cnc

Frezowanie CNC

To sposób obróbki skrawaniem CNC, pozwalający obrobić powierzchnie kształtowe, rowki, uzębienia, kanaliki i płaszczyzny. Proces ten polega na tym, że przyrząd wprawia obrabiany obiekt w ruch obrotowy, a ruch posuwny może być wykonywany, albo przez przyrząd, albo przez obiekt. Podczas frezowania, ostrza narzędzi nie działają w równoległym czasie, tylko pracują jedna po drugiej.

Frezowanie polega na oddzieleniu warstwy materiału przy wykorzystaniu obracającego się narzędzia (freza) na obrabiarce (frezarka).

Przy pomocy frezowania można obrabiać  płaszczyzny oraz powierzchnie krzywoliniowe. Frez wykonuje obrotowy ruch główny skrawania, a przedmiot  względem freza ruch posuwowy. Zęby freza wchodzą w materiał zdejmują wióry o różnej grubości.

Jeśli frez skrawa ostrzami leżącymi na powierzchni walcowej to jest to frezowanie obwodowe, a jeśli zębami położonymi na powierzchni czołowej to mamy doczynnienia z frezowaniem czołowym.

Dodatkowo, w zależności od kierunku ruchu posuwowego względem freza, wyróżniamy  frezowanie:

* przeciwbieżne

* współbieżne

Wymiary frezowania CNC:

2D – jest to obrabianie materiału w jednej płaszczyźnie XY w określonej głębokości. Im szersza gama frezów, tym wyższa precyzja i różnorodność uzyskanych efektów.

3D – polega na obróbce materiału obrabianego na trójwymiarowej powierzchni XYZ. Ta metoda cechuje się większa drobiazgowością i dogłębnością.

5D – wymaga dodatkowego obrotu wokół osi Y i Z. Dzięki temu jest możliwe, szczegółowe wykonywanie jakichkolwiek brył.

GRAWEROWANIE

Grawerowanie to proces, podczas którego na powierzchni obiektu tworzą się dane wzory lub napisy.