szlifowanie wałków i otworów

Szlifowanie

Szlifowanie to jedna z metod obróbki skrawaniem, która polega na procesie ścierania. Szlifujemy przedmioty ze stali, z drewna czy z innych surowców. W obróbce ściernej wykorzystujemy ściernicę, taśmę ścierną i materiał ścierany. W wyniku szlifowania otrzymujemy równe powierzchnie, na skutek starcia nieregularnych obszarów. Szlifowanie ma na celu zmniejszyć lub całkowicie zlikwidować chropowatość powierzchni. W procesie szlifowania, przyrząd ścierający szybkimi ruchami obrotowymi, zmniejsza nierówności.

Szlifowanie dzielimy na pięć głównych grup (w zależności od zastosowania):
1) obrotowe i nieobrotowe ¬- ze względu na kształt obrabianego obiektu,
2) kłowe i bezkłowe – ze względu na przytwierdzenie materiału,
3) posuw wzdłużny i poprzeczny – ze względu na posuw wobec powierzchni obrabianej,
4) przelotowe i nieprzelotowe – ze względu na układ ściernicy względem przedmiotu,
5) walcowe i walcowo-czołowe – ze względu na typ powierzchni roboczej.

Zastosowanie szlifierki

Szlifierka to obrabiarka, która wykańcza twarde obszary przedmiotów, które wcześniej obrabiano innymi metodami. Najczęściej szlifierka zastosowana zostaje w końcowej fazie obróbki przedmiotów. Jest to przyrząd z grupy narzędzi wieloostrzowych, które cechują się szybkim skrawaniem i wymagają odpowiednich osłon, zabezpieczających ręce użytkownika. Uruchomiona szlifierka wytwarza duże pokłady ciepła, dlatego musi być zaopatrzona w chłodzenie.
Szlifierki są używane w wielu pracach, ponieważ posiadają różne rodzaje konstrukcji.

Typy szlifierek

Szlifowanie, zależnie od przeznaczenia, odbywa się za pomocą różnych szlifierek:
– do różnorodnych prac (ogólna szlifierka przemysłowa),
– do konkretnych prac (szlifierka specjalizowana),
– do płaszczyzn,
– do otworów,
– do wałków.

Szlifowanie a przemysł

Dzięki szerokiemu wyborowi urządzeń do szlifowania, czynność ta może być wykonywana w różnych sytuacjach – w własnym warsztacie, jako hobby czy w obiektach przemysłowych. W przemyśle szlifowane odgrywa znaczącą rolę, ponieważ wykorzystywane jest w pracach wykończeniowych, a także na liniach produkcyjnych.